Kalmarsundsregionen

sök

Studier

Ett livslångt lärande

Här finns allt från kreativa naturförskolor till forskarutbildning i världsklass. I flera kommuner pågår utvecklingsprojekt och IT-satsningar för att stärka kunskapen och samtidigt skapa en tryggare arbetsmiljö. Och det expansiva Linnéuniversitetet höjer kompetensen i regionen.