Kalmarsundsregionen

sök

Vårt samarbete

Kommunerna vid Kalmarsund jobbar nära tillsammans för att få fler att upptäcka möjligheterna i Kalmarsundsregionen.

Kalmarsundsregionen – en region med möjligheter

Att ha medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare för företags och organisationers konkurrenskraft. För några år sedan startade vi därför nätverket Kalmarsundsregionen. Tillsammans kan vi ta oss an gemensamma utmaningar på ett bättre och effektivare sätt. Gemensamt kan vi också attrahera nya invånare med en större palett av möjligheter och ett mer varierat utbud.

Vi finns i en region som har en bredd i näringslivet och som har en spännande framtid för sig. Vi tror att människor vill upptäcka möjligheterna med att flytta hit och bli en del av vår gemenskap. Vi tror att vårt erbjudande om det enkla livet med närhet till det mesta och som skapar tid för att leva, kan locka. Vi tror att vår närhet till natur och hav som skapar en semesterkänsla i vardagen är en konkurrensfördel.

Det viktigaste är inte på viken sida av kommungränsen man bor eller arbetar. Det viktigaste är att man bor och arbetar, lever och trivs, i vår region. Kalmar, Mönsterås och Oskarshamn började samarbetet och därefter har både Mörbylånga, Torsås och Nybro slutit upp. Vår satsning medfinansieras också av Regionförbundet i Kalmar län.

Kalmarsundsregionen – Tid att leva

På kalmarsundsregionen.com har vi samlat starka argument för att flytta hit, vi bjuder på reportage och information för den som är nyfiken och vi länkar till lediga jobb. På Instagram får våra följare möta ambassadörer som med stolthet berättar om möjligheterna och livet här i Kalmarsundsregionen. Du kan även följa Kalmarsundsregionen på Facebook.

Rekryteringsnätverk Kalmarsund

Vi är många inom både privat och offentlig verksamhet som har stora och utmanande rekryteringsbehov framöver. Därför har ett nytt nätverk med fokus på kompetensförsörjningsfrågor startats upp i Kalmarsundsregionen. Genom att hjälpas åt kan vi förbättra förutsättningarna. En medflyttan­de kan exempelvis vara en viktig kompetensresurs för någon annan i nätverket. Du som är arbetsgivare – välkommen du också!

Vi har även en grupp på Linkedin som heter Kalmarsundsregionen Karriär och rekrytering. Gå gärna med i den!